Marketing

PLA DE MARKETING

Després d’analitzar la situació i marcar els objectius empresarials, assessorem els nostres clients per crear o redefinir el seu pla de màrqueting, analitzant l’oferta i la demanda, les tendències de consum, les debilitats i fortaleses de l’empresa i de la competència i el comportament del públic objectiu. Així mateix, optimitzem els recursos i desenvolupem les accions necessàries per desplegar aquest pla. La teva agència de màrqueting a Barcelona.

POSICIONAMENT DE MARCA

El branding, o posicionament de marca, fa referència al lloc que ocupa la imatge d’una empresa, servei o producte en el mercat i, sobretot, en la ment del consumidor. Per enfortir aquest posicionament de marca, despleguem per als nostres clients tot tipus de campanyes, en tots els formats i mitjans, per tal de ressaltar els atributs de cada projecte i transmetre la imatge que es desitja.

PLANIFICACIÓ DE MITJANS

Plantegem campanyes de mitjans a mida, seleccionant les plataformes que més s’ajusten a les necessitats dels nostres clients (premsa, ràdio, televisió, xarxes socials, Google AdWords, publicitat exterior, etc.), aconseguint que obtinguin el màxim benefici i rendiment de la seva inversió. Així mateix, gestionem i negociem la compra dels espais publicitaris de la manera més avantatjosa.

 

MÀRQUETING ONLINE

Desenvolupem estratègies de Social Media i gestionem els comptes dels nostres clients en les plataformes idònies (Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, Flickr, Youtube, etc.) per fomentar la seva marca i posicionar-se com a referents. Així mateix, ens encarreguem de l’estratègia SEO i SEM: assegurem l’aparició de la pàgina web en cercadors i realitzem campanyes de publicitat online per aconseguir la màxima efectivitat dels missatges.

MARKETING PROMOCIONAL

Els objectius del marxandatge són cridar l’atenció, dirigir el client cap al producte i facilitar la compra. Com a agència de màrqueting, proposem i dissenyem accions promocionals amb els productes o serveis dels nostres clients per empènyer i fidelitzar les seves vendes (promocions econòmiques, promocions de productes, regals o obsequis, accions en el punt de venda, programes de fidelització de clients, etc.).

COACHING DE MARCA

Coaching de marca

El coaching de marca parteix de la pròpia empresa i ajuda a definir la seva visió, missió, valors i estratègies de mercat: què ofereix, què la fa única, a quin públic vol arribar, quins són els seus punts forts i febles, quina imatge i missatge vol transmetre i quina serà la seva tàctica per aconseguir-los. Al costat dels nostres clients responem a les preguntes que ajudaran a establir aquests objectius, adaptar-se als canvis i trobar el camí cap a l’èxit.

Call Now Button